BIZHUB 654E

THE NEXT GENERATION BIZHUB

COLOUR

MONO PER MIN-75

COLOUR PER MIN-60

SRA3

BIZHUB 654E

THE NEXT GENERATION BIZHUB

COLOUR

MONO PER MIN-75

COLOUR PER MIN-60

SRA3

BIZHUB 654E

THE NEXT GENERATION BIZHUB

COLOUR

MONO PER MIN-75

COLOUR PER MIN-60

SRA3

BIZHUB 654E

THE NEXT GENERATION BIZHUB

COLOUR

MONO PER MIN-75

COLOUR PER MIN-60

SRA3

BIZHUB 654E

THE NEXT GENERATION BIZHUB

COLOUR

MONO PER MIN-75

COLOUR PER MIN-60

SRA3

BIZHUB 654E

THE NEXT GENERATION BIZHUB

COLOUR

MONO PER MIN-75

COLOUR PER MIN-60

SRA3